David Bismark

David Bismarks blogg om bokbranschen och sociala media

Archive for januari 2010

Svensk Bokhandel påverkar branschen de bevakar

with one comment

Branschtidningen Svensk Bokhandel granskar den svenska förlags- och bokhandelsbranschen och gör ett förträffligt jobb. Svensk Bokhandel publicerar också tre kataloger varje år: Vårens Böcker, Sommarens Böcker och Höstens Böcker där de svenska förlagen köper annonsplats för att tala om vilka böcker som kommer ut under den aktuella perioden – så också Recito Förlag (där jag är förläggare och VD). För debutanter vars böcker annonseras tas i katalogerna in debutantporträtt som författarna skriver själva.

Vi har nyligen bokat vår plats i Sommarens Böcker som kommer ut den 26:e mars. Den period som Svensk Bokhandel meddelar att detta nummer av katalogen täcker är maj till juni 2010. Eftersom inlämning av annonsmaterial skall ske senast den 22:a februari måste alltså annonser för böckerna skapas mellan 2,5 och 4,5 månader innan de kommer ut.

Jag skulle kunna berätta mycket om vår utgivning på Recito Förlag – men det mest uppenbara är att vi ger ut en professionellt typsatt, vacker, upplagetryckt bok på mellan två och sex veckor från att utgivningsbeslutet tagits. Vi skulle därför vilja lämna in debutantporträtt för de böcker vi annonserar i Sommarens Böcker 2010 där författarens första bok kommit ut i perioden mellan Höstens Böcker och Vårens Böcker.

Svensk Bokhandel bevakar just nu en bransch som går igenom snabb förändring och där villkoren och de tekniska förutsättningarna för utgivning förändras. Trots detta vägrar alltså Svensk Bokhandel publicera debutantporträtt för andra författare än de vars böcker ligger i pipeline för utgivning i många månader – det gamla sättet att ge ut böcker!

Jag vill därför be Svensk Bokhandel att ändra sina regler för debutantporträtt så att författarporträtt för de debutantböcker som annonseras i första katalogen efter utgivningen också tas med. Debutanter är vi bara en enda gång och om Svensk Bokhandel väljer att hålla på regler som utesluter en växande del av förlagsbranschen då bevakar de inte längre – då vill de påverka.

Annons

Written by David Bismark

2010-01-12 at 11:01

Publicerat i Uncategorized