David Bismark

David Bismarks blogg om bokbranschen och sociala media

Archive for the ‘Upphovsrätt’ Category

En författare som tjänar på piratkopiering

with 3 comments

Ponera för en stund att en fiktiv författare har inkomster från två håll: först royalty från försäljningen av hans nya bok De ensammas ö och sedan intäkter från föredrag författaren håller om sin bok. Vår fiktive författare är oerhört lyckosam ty han har lyckats få sitt förlag att skriva på Sveriges Författarförbunds ”Mönsteravtal – Bok” och hans royalty uppgår sålunda till hela 25,5% av förlagets intäkter från försäljningen av boken. När han föreläser får han betalt enligt Sveriges Författarförbunds ”Minimirekommendation för framträdanden” och eftersom han endast engageras för stora föredrag uppgår detta till 15 000 kr per tillfälle. Sedan slumpar det sig så (men det vet tyvärr inte vår författare!) att han får en föredragsbokning för varje 2 000 personer som läser boken.

Tyvärr, säger vår författares förlag, har någon köpt ett exemplar av boken så snart den kommit ut, skurit av ryggen, scannat in sidorna och omvandlat dem till ett textdokument. Detta textdokument har sedan spridits i flera populära fildelningsnätverk och piratkopieringen har oerhörda proportioner och påverkan: av 3 000 tryckta exemplar har endast 2 000 sålts men man vet att 10 000 personer har läst boken. För att illustrera faktum visar man följande diagram där man kan se att den upplaga man enkelt hade kunnat sälja slut nu har många exemplar kvar i bokhandelns hyllor men antalet läsare har skjutit i höjden.

När boken piratkopieras stiger antalet läsare men antalet köp minskar

När boken piratkopieras stiger antalet läsare men antalet köp minskar

Se här vad som hänt med inkomsterna från din bok!” säger kontaktpersonen på förlaget.

Förlagets inkomst minskar på grund av piratkopieringen

Förlagets inkomst minskar på grund av piratkopieringen

”Men,” säger författaren (den fiktive), ”under det gångna året sedan boken kom ut har jag haft fler föredragsbokningar än någonsin. Kanske har det att göra med att fler har läst min bok?”

Författaren får minskade intäkter från bokförsäljningen men ökade inkomster från föreläsningar

Författaren får minskade intäkter från bokförsäljningen men ökade inkomster från föreläsningar

”Jag har tjänat en hel del pengar på det så man kan inte direkt säga att jag känner av minskningen i royalty.” Vår fiktive författares inkomst har stigit med 33% på grund av piratkopieringen av hans verk.

Finns det då något uns av sanning i det här tankeexperimentet? Räkna gärna efter själv (t.ex. genom att ladda hem mitt Exceldokument med källor och kommentarer). Att det är just 20% av läsarna som köpt boken när den piratkopieras vet jag inte, den siffran har jag bara hittat på. Det kan vara fler, det kan vara färre. Likaså att vår författare får en föredragsbokning per 2 000 läsare. Det kan vara fler eller färre, men det är iallafall samma kvot i en värld utan piratkopiering som i en värld med piratkopiering. I övrigt har jag tagit mina siffror från Sveriges Författarförbunds publikationer och Förlagsboken (2001) av Lars E. Pettersson.

Enda slutsatsen jag egentligen drar är att ingen författare bör uttala sig och säga att piratkopieringen drabbar just dem, utan bör låta förlagsfolket träda fram själva och berätta om sitt inkomstbortfall:

Förlagets inkomster går ner men författarens inkomster går upp

Förlagets inkomster går ner men författarens inkomster går upp med 33%

Om man mer realistiskt beräknar författarens royalty till 10% istället för 25,5% av bokens intäkter så ökar författarens inkomster med 89%:

Författarens inkomster ökar ännu mer dramatiskt om man beräknar royaltyn mer realistiskt

Författarens inkomster ökar med 89% om man beräknar royaltyn mer realistiskt

P.S. Vad tror du händer om vår fiktive författare också tittar på antalet tidningsartiklar han fått skriva, antalet TV-soffor han fått sitta i och eventuella nytryck av hans äldre titlar?

Annons

Written by David Bismark

2009-02-27 at 15:02

Den farliga teknologin på Newsmill

with one comment

Written by David Bismark

2009-02-26 at 23:02

Publicerat i Upphovsrätt

Upphovsrätt för små producenter

with one comment

När jag var i tredje året på min första examen hade jag en idé jag ville patentera och jag pratade med en man på universitetets inkubator. Han gav mig rådet att inte omedelbart ansöka om patent för att så snart man gör det blir idén allmänt känd och man måste vara resursrik för att kunna försvara ett patent – det sker inte med automatik. Jag drar nu paralleller till upphovsrättsdiskussionerna som nu pågår för fullt – det är de stora producenterna som slåss med (juridiska) näbbar och (fula) klor för att hålla kvar vid gamla tankar och förhållanden. Jag som liten förläggare och alla andra små producenter har ingen budget för att anlita advokater och hota med stämning.

För oss små är det viktigt att, medan jättarna kämpar sin dömda kamp, a) förstå vart vi är på väg genom att lära från det som hänt musikindustrin och b) förändra oss så att vi kan leva i den nya tiden. Jag drar alltså slutsatsen att upphovsrätten är i förändring och istället för att känna att allt håller på att rinna oss ur händerna så måste vi förstå och utvecklas. Framtiden är ljus!

Written by David Bismark

2009-02-21 at 14:02

Upphovsrätten är vad som borde diskuteras

leave a comment »

I och med IPRED-lagen är det mycket diskussion kring fildelning och dess vara eller icke vara. Jag tror att man enkelt kan konstatera att fildelning är ett mycket brett begrepp som innefattar mycket av det som den andra versionens webb handlar om: människor utbyter tankar, idéer och material och samhället blir rikare av detta.

Vad man istället bör diskutera är upphovsrätten. Som förläggare är upphovsrätten något jag dagligen arbetar med och något som berör mig djupt. Jag tycker absolut att den som skapar någonting har någon grad av rätt att bestämma över det skapade men jag håller med om att denna grad bör vara fokus för diskussion.

Jag är ganska övertygad om att de flesta förändringar som gjorts i upphovsrätten har mycket lite med upphovsmannens intressen att göra och mycket mer med företags/förlags/skivbolags intressen att göra. Professor Eva Hemmungs Wirtén vid Uppsala universitet säger detsamma:

– Men utvecklingen har inte gynnat upphovsmännen. Den har gynnat branschen.

När jag läst om de annonser som artister och upphovsmän tagit ut i stora svenska dagstidningar där de argumenterat för IPRED-lagen har jag tyckt mycket synd om dem. Jag tror att de är vilseledda av agenter och förläggare att bli frontfigurer i en ”kamp” som till slut kommer mynna ut i två saker:

  1. Tekniken kommer att fortsätta utvecklas och med en IPRED-lag kommer teknologin göra det möjligt för användarna av fildelningstjänster att gömma sig mycket effektivt, vilket gör lagen helt tandlös på nytt.
  2. Konsumenter kommer vända sig mot de som ”jagar” fildelare på samma sätt som de vänder sig mot musikcdskivor med rootkits, musik man köpt men som man inte tillåts lägga på sin MP3-spelare och så vidare.

Enda vägen framåt är att distribuera sitt upphovsrättsskyddade material på ett sätt som konsumenterna vill använda sig av. Om man vill ladda ner nya episoder av TV-serier och se dem på sin dator så gör det möjligt för konsumenter som vill betala för sig. Jag ville till exempel köpa avsnitt av en TV-serie i iTunes men det var bara möjligt i USA – enda möjligheten för en svensk konsument skulle vara att ladda hem dem olagligt.

Written by David Bismark

2008-12-03 at 16:12

Publicerat i Upphovsrätt

Tagged with , ,