David Bismark

David Bismarks blogg om bokbranschen och sociala media

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Svensk Bokhandel påverkar branschen de bevakar

with one comment

Branschtidningen Svensk Bokhandel granskar den svenska förlags- och bokhandelsbranschen och gör ett förträffligt jobb. Svensk Bokhandel publicerar också tre kataloger varje år: Vårens Böcker, Sommarens Böcker och Höstens Böcker där de svenska förlagen köper annonsplats för att tala om vilka böcker som kommer ut under den aktuella perioden – så också Recito Förlag (där jag är förläggare och VD). För debutanter vars böcker annonseras tas i katalogerna in debutantporträtt som författarna skriver själva.

Vi har nyligen bokat vår plats i Sommarens Böcker som kommer ut den 26:e mars. Den period som Svensk Bokhandel meddelar att detta nummer av katalogen täcker är maj till juni 2010. Eftersom inlämning av annonsmaterial skall ske senast den 22:a februari måste alltså annonser för böckerna skapas mellan 2,5 och 4,5 månader innan de kommer ut.

Jag skulle kunna berätta mycket om vår utgivning på Recito Förlag – men det mest uppenbara är att vi ger ut en professionellt typsatt, vacker, upplagetryckt bok på mellan två och sex veckor från att utgivningsbeslutet tagits. Vi skulle därför vilja lämna in debutantporträtt för de böcker vi annonserar i Sommarens Böcker 2010 där författarens första bok kommit ut i perioden mellan Höstens Böcker och Vårens Böcker.

Svensk Bokhandel bevakar just nu en bransch som går igenom snabb förändring och där villkoren och de tekniska förutsättningarna för utgivning förändras. Trots detta vägrar alltså Svensk Bokhandel publicera debutantporträtt för andra författare än de vars böcker ligger i pipeline för utgivning i många månader – det gamla sättet att ge ut böcker!

Jag vill därför be Svensk Bokhandel att ändra sina regler för debutantporträtt så att författarporträtt för de debutantböcker som annonseras i första katalogen efter utgivningen också tas med. Debutanter är vi bara en enda gång och om Svensk Bokhandel väljer att hålla på regler som utesluter en växande del av förlagsbranschen då bevakar de inte längre – då vill de påverka.

Annons

Written by David Bismark

2010-01-12 at 11:01

Publicerat i Uncategorized

Nu är jag snart filosofie doktor

with 3 comments

Igår måndag grillades jag i dryga tre timmar av tre examinatorer som till slut bestämde att jag har gjort mig förtjänt av titeln filosofie doktor. Allt som nu behövs är att redigera min avhandling för att alla tre ska vara nöjda och sedan hamnar signaturerna på mitt certifikat och doktorshatten på huvudet i april.

Written by David Bismark

2009-10-20 at 14:10

Publicerat i Uncategorized

Svårt att digitalisera backlist för små förlag

with 3 comments

I Sverige fungerar Elib som den enda distributören av elektroniska böcker och i förlagsvärlden pågår just nu en typ av upprustning med digitaliseringsprojekt som skall leda till att det mesta i backlist, alltså det som inte längre finns i tryck, ska vara tillgängligt i e-boksform. Att överföra backlist i de format som stöds kräver tid och pengar: förlagen köper antingen en tjänst (till exempel från Elib) eller, om kompetensen finns in-house, digitaliserar själva. När detta sedan är gjort lägger förlaget själv in titeln i Elibs databas genom att lägga in de nödvändiga texterna och bild- och e-boksfilerna. Upplägget i databasen kostar 500 kronor.

Just det här sista är kruxet för små förlag. Jag står just nu i Recito Förlags monter A02:70 på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och vi har 209 titlar – vår aktuella utgivning och distribution – i vår bokhylla. Om vi bortser från de kostnader vi tar in-house för själva digitaliseringen så kostar det alltså 104 500 kr om vi skulle lägga upp dessa böcker som e-böcker i Elibs system. Elib motiverar detta med att de kontrollerar alla filer för hand för att säkerställa att det fungerar och när jag samtalade med dem i deras monter igår sade de att man som förlag ju borde förvänta sig att få tillbaka dessa pengar ganska snart. Förutom denna avgift lägger Elib också på 10 kr på e-bokens F-pris som en försäljningsavgift.

Problemen uppstår när man tittar på ett litet förlags backlist. Vår backlist består nämligen av ytterligare 250 titlar och om man återigen bortser från de kostnader vi skulle ha i själva digitaliseringen så skulle upplägget av vår backlist i Elibs databas kosta 125 000 kr. Att göra alla våra böcker tillgängliga kostar då alltså 229 500 kr innan vi gjort en första e-boksförsäljning.

Elib har också sagt (till mig personligen i montern på mässan) att man under många år haft en låg (läs förlustgivande) prissättning för att få in så många titlar som möjligt i systemet så att marknaden kan utvecklas. Vi står nu på tröskeln till e-bokens verkliga intåg i Sverige och då håller jag verkligen med om att det ska finnas ett stort utbud av e-böcker så att läsarna kan välja det de vill läsa i den form de vill läsa den. Under gårdagens första seminarium om e-bokens framtid i Sverige sades det att man förväntar sig en explosion inom e-böcker i Sverige inom ett eller två år – i och med tredje generationens läsplattors intåg i landet.

Vi små förlag vill ju också vara med när det bär av men jag har då här demonstrerat vårt problem: vi är del av den långa svansen. En del av de böcker vi vill göra tillgängliga kanske inte tjänar ihop sin femhundralapp men dels är det svårt att veta vilka dessa titlar är och dels är min fråga: borde inte de böcker som hittar fem uppskattande läsare få existera? I och med den digitala tekniken så är svaret naturligtvis ”jo!”.

Till saken hör hur vi som förlag resonerar kring prissättningen av e-böcker. Vi kommer som förlag att matcha Elibs försäljningsavgift på 10 kr och också behålla 10 kr av priset för sålda böcker. Övriga inkomster ska gå till författaren!

Written by David Bismark

2009-09-25 at 08:09

Publicerat i Uncategorized

Jag skall tala på TEDxStockholm

with one comment

Jag blev glad när min ansökan om en åhörarplats på TEDxStockholm beviljades och rent chockad när mitt förslag om en talk om Verifiable Electronic Voting (mitt forskningsområde och ämnet för min doktorsavhandling) godtogs. Nu sitter jag sålunda här och jobbar hårt på mina ”bilder” och försöker formulera om all forskning inom området på ett sätt som ger den där berömda aha-upplevelsen man känner från TED. Jag kommer göra ett avstamp i ordet Democracy och bygga underifrån.

Written by David Bismark

2009-09-15 at 13:09

Publicerat i Uncategorized

En författare som tjänar på piratkopiering

with 3 comments

Ponera för en stund att en fiktiv författare har inkomster från två håll: först royalty från försäljningen av hans nya bok De ensammas ö och sedan intäkter från föredrag författaren håller om sin bok. Vår fiktive författare är oerhört lyckosam ty han har lyckats få sitt förlag att skriva på Sveriges Författarförbunds ”Mönsteravtal – Bok” och hans royalty uppgår sålunda till hela 25,5% av förlagets intäkter från försäljningen av boken. När han föreläser får han betalt enligt Sveriges Författarförbunds ”Minimirekommendation för framträdanden” och eftersom han endast engageras för stora föredrag uppgår detta till 15 000 kr per tillfälle. Sedan slumpar det sig så (men det vet tyvärr inte vår författare!) att han får en föredragsbokning för varje 2 000 personer som läser boken.

Tyvärr, säger vår författares förlag, har någon köpt ett exemplar av boken så snart den kommit ut, skurit av ryggen, scannat in sidorna och omvandlat dem till ett textdokument. Detta textdokument har sedan spridits i flera populära fildelningsnätverk och piratkopieringen har oerhörda proportioner och påverkan: av 3 000 tryckta exemplar har endast 2 000 sålts men man vet att 10 000 personer har läst boken. För att illustrera faktum visar man följande diagram där man kan se att den upplaga man enkelt hade kunnat sälja slut nu har många exemplar kvar i bokhandelns hyllor men antalet läsare har skjutit i höjden.

När boken piratkopieras stiger antalet läsare men antalet köp minskar

När boken piratkopieras stiger antalet läsare men antalet köp minskar

Se här vad som hänt med inkomsterna från din bok!” säger kontaktpersonen på förlaget.

Förlagets inkomst minskar på grund av piratkopieringen

Förlagets inkomst minskar på grund av piratkopieringen

”Men,” säger författaren (den fiktive), ”under det gångna året sedan boken kom ut har jag haft fler föredragsbokningar än någonsin. Kanske har det att göra med att fler har läst min bok?”

Författaren får minskade intäkter från bokförsäljningen men ökade inkomster från föreläsningar

Författaren får minskade intäkter från bokförsäljningen men ökade inkomster från föreläsningar

”Jag har tjänat en hel del pengar på det så man kan inte direkt säga att jag känner av minskningen i royalty.” Vår fiktive författares inkomst har stigit med 33% på grund av piratkopieringen av hans verk.

Finns det då något uns av sanning i det här tankeexperimentet? Räkna gärna efter själv (t.ex. genom att ladda hem mitt Exceldokument med källor och kommentarer). Att det är just 20% av läsarna som köpt boken när den piratkopieras vet jag inte, den siffran har jag bara hittat på. Det kan vara fler, det kan vara färre. Likaså att vår författare får en föredragsbokning per 2 000 läsare. Det kan vara fler eller färre, men det är iallafall samma kvot i en värld utan piratkopiering som i en värld med piratkopiering. I övrigt har jag tagit mina siffror från Sveriges Författarförbunds publikationer och Förlagsboken (2001) av Lars E. Pettersson.

Enda slutsatsen jag egentligen drar är att ingen författare bör uttala sig och säga att piratkopieringen drabbar just dem, utan bör låta förlagsfolket träda fram själva och berätta om sitt inkomstbortfall:

Förlagets inkomster går ner men författarens inkomster går upp

Förlagets inkomster går ner men författarens inkomster går upp med 33%

Om man mer realistiskt beräknar författarens royalty till 10% istället för 25,5% av bokens intäkter så ökar författarens inkomster med 89%:

Författarens inkomster ökar ännu mer dramatiskt om man beräknar royaltyn mer realistiskt

Författarens inkomster ökar med 89% om man beräknar royaltyn mer realistiskt

P.S. Vad tror du händer om vår fiktive författare också tittar på antalet tidningsartiklar han fått skriva, antalet TV-soffor han fått sitta i och eventuella nytryck av hans äldre titlar?

Written by David Bismark

2009-02-27 at 15:02