David Bismark

David Bismarks blogg om bokbranschen och sociala media

Posts Tagged ‘ipred

Upphovsrätten är vad som borde diskuteras

leave a comment »

I och med IPRED-lagen är det mycket diskussion kring fildelning och dess vara eller icke vara. Jag tror att man enkelt kan konstatera att fildelning är ett mycket brett begrepp som innefattar mycket av det som den andra versionens webb handlar om: människor utbyter tankar, idéer och material och samhället blir rikare av detta.

Vad man istället bör diskutera är upphovsrätten. Som förläggare är upphovsrätten något jag dagligen arbetar med och något som berör mig djupt. Jag tycker absolut att den som skapar någonting har någon grad av rätt att bestämma över det skapade men jag håller med om att denna grad bör vara fokus för diskussion.

Jag är ganska övertygad om att de flesta förändringar som gjorts i upphovsrätten har mycket lite med upphovsmannens intressen att göra och mycket mer med företags/förlags/skivbolags intressen att göra. Professor Eva Hemmungs Wirtén vid Uppsala universitet säger detsamma:

– Men utvecklingen har inte gynnat upphovsmännen. Den har gynnat branschen.

När jag läst om de annonser som artister och upphovsmän tagit ut i stora svenska dagstidningar där de argumenterat för IPRED-lagen har jag tyckt mycket synd om dem. Jag tror att de är vilseledda av agenter och förläggare att bli frontfigurer i en ”kamp” som till slut kommer mynna ut i två saker:

  1. Tekniken kommer att fortsätta utvecklas och med en IPRED-lag kommer teknologin göra det möjligt för användarna av fildelningstjänster att gömma sig mycket effektivt, vilket gör lagen helt tandlös på nytt.
  2. Konsumenter kommer vända sig mot de som ”jagar” fildelare på samma sätt som de vänder sig mot musikcdskivor med rootkits, musik man köpt men som man inte tillåts lägga på sin MP3-spelare och så vidare.

Enda vägen framåt är att distribuera sitt upphovsrättsskyddade material på ett sätt som konsumenterna vill använda sig av. Om man vill ladda ner nya episoder av TV-serier och se dem på sin dator så gör det möjligt för konsumenter som vill betala för sig. Jag ville till exempel köpa avsnitt av en TV-serie i iTunes men det var bara möjligt i USA – enda möjligheten för en svensk konsument skulle vara att ladda hem dem olagligt.

Annons

Written by David Bismark

2008-12-03 at 16:12

Publicerat i Upphovsrätt

Tagged with , ,

Det stora förlaget

leave a comment »

Vilka egenskaper har ett stort förlag? I mitt tidigare inlägg introducerade jag de tre typerna av förlag och ett företag och nu börjar vi med att, mycket översiktligt, titta på vad ett stort förlag är och hur det beter sig.

1. Förutsättningar

Det stora förlagets förutsättningar är mycket goda – det har ett välkänt namn och en stor företagsapparat där de anställda är väl bevandrade i branschen och del av dennas elit.

2. Anseende

Ett välkänt namn är guld värt. Många böcker köps av inköpare och bibliotekarier enbart på förlagsnamnet.

3. Utgivning

Det stora förlaget ser helt klart på sin utgivning som något som skänks läsarna från ovan. Detta är naturligtvis för att de har de mest välkända författarna och den största spridningen (båda resultat av den egna marknadsföringsmaskinen).

Det stora förlaget ser naturligtvis de egna försäljningssiffrorna som en indikation på att de ger läsarna exakt vad de vill ha. Men till hur stor utsträckning är det så att på grund av det välkända namnet, den stora spridningen och den mäktiga marknadsföringsapparaten blir förlagets utgivning dominerande på marknaden oberoende av kvalitet? I dessa fall är det ju inte så att man uppfyller ett önskemål utan snarare att man dikterar vad som skall läsas.

4. Förväntningar

Det stora förlaget förväntar sig att det inarbetade sättet att fungera skall fortsätta göra det och jag är övertygad att den oförmåga att hantera en ny informationstidsålder som musikbranschen visat också gäller det stora förlaget. När den egna exemplarförsäljningen hotas kommer också de stora förlagen vilja använda tvingande medel (såsom IPRED) för att skydda den istället för att anpassa sig till ett nytt klimat.

5. Organisation

Organisationen i det stora förlaget är massiv och centraliserad, inarbetad, rigid, klickig och elitistisk.

6. Anspråk

Totala: det som inte ges ut av det egna förlaget eller liknande stora förlag är skräp.

7. Framtid

Jag tror att det stora förlaget bör vara oroligt eftersom det så kraftigt förlitar sig på en modell som i flera fall, till exempel med musikindustrin, visat sig vara svår att upprätthålla i det nya informationssamhället. Jag tror att smalare utgivning i mindre upplaga har en framtid och det stora förlagets oförmåga att få lönsamhet i smal utgivning i liten upplaga hoppas jag kommer vara ett problem.

Written by David Bismark

2008-12-02 at 11:12

Publicerat i Förlagsvärlden

Tagged with ,