David Bismark

David Bismarks blogg om bokbranschen och sociala media

Archive for the ‘Förlagsvärlden’ Category

Det stora förlaget

leave a comment »

Vilka egenskaper har ett stort förlag? I mitt tidigare inlägg introducerade jag de tre typerna av förlag och ett företag och nu börjar vi med att, mycket översiktligt, titta på vad ett stort förlag är och hur det beter sig.

1. Förutsättningar

Det stora förlagets förutsättningar är mycket goda – det har ett välkänt namn och en stor företagsapparat där de anställda är väl bevandrade i branschen och del av dennas elit.

2. Anseende

Ett välkänt namn är guld värt. Många böcker köps av inköpare och bibliotekarier enbart på förlagsnamnet.

3. Utgivning

Det stora förlaget ser helt klart på sin utgivning som något som skänks läsarna från ovan. Detta är naturligtvis för att de har de mest välkända författarna och den största spridningen (båda resultat av den egna marknadsföringsmaskinen).

Det stora förlaget ser naturligtvis de egna försäljningssiffrorna som en indikation på att de ger läsarna exakt vad de vill ha. Men till hur stor utsträckning är det så att på grund av det välkända namnet, den stora spridningen och den mäktiga marknadsföringsapparaten blir förlagets utgivning dominerande på marknaden oberoende av kvalitet? I dessa fall är det ju inte så att man uppfyller ett önskemål utan snarare att man dikterar vad som skall läsas.

4. Förväntningar

Det stora förlaget förväntar sig att det inarbetade sättet att fungera skall fortsätta göra det och jag är övertygad att den oförmåga att hantera en ny informationstidsålder som musikbranschen visat också gäller det stora förlaget. När den egna exemplarförsäljningen hotas kommer också de stora förlagen vilja använda tvingande medel (såsom IPRED) för att skydda den istället för att anpassa sig till ett nytt klimat.

5. Organisation

Organisationen i det stora förlaget är massiv och centraliserad, inarbetad, rigid, klickig och elitistisk.

6. Anspråk

Totala: det som inte ges ut av det egna förlaget eller liknande stora förlag är skräp.

7. Framtid

Jag tror att det stora förlaget bör vara oroligt eftersom det så kraftigt förlitar sig på en modell som i flera fall, till exempel med musikindustrin, visat sig vara svår att upprätthålla i det nya informationssamhället. Jag tror att smalare utgivning i mindre upplaga har en framtid och det stora förlagets oförmåga att få lönsamhet i smal utgivning i liten upplaga hoppas jag kommer vara ett problem.

Written by David Bismark

2008-12-02 at 11:12

Publicerat i Förlagsvärlden

Tagged with ,

Författarens röst

with one comment

Jag funderar ofta på hur mycket av författarens röst som finns kvar i den bok man köper i bokhandeln. Jag är ett stort fan av Jan Guillou och har läst det mesta han har givit ut.

När jag har hört Guillou föreläsa eller prata om sina böcker (vi hänger ju till exempel båda på Bok- och biblioteksmässan varje år) förstår jag varje gång vad det är han pratar om och vilken poäng han är ute efter. Så tycker jag också att böckerna är: poängerna är tydliga, effekterna har han klurat ut och sedan skrivit precis så som han föreställt sig dem.

Det som kommer ur författaren är sålunda koncept, idéer och inslag och den resulterande boken består just av alla dessa sammanlänkade med oviktigt fogmaterial i en form som utan problem kan vara starkt redigerad, omarbetad och utjämnad. Detta fogmaterial innehåller med andra ord intet av författarens röst.

I Bokhoras intervju med Jan Guillou poängterar han vikten av att skrivandet är inriktat på att få en bred läsekrets.

I komplement till denna breda litteratur bör det finnas smal litteratur och böcker som kommer ut endast i liten upplaga. Böcker som skrivits, redigerats och korrekturlästs av författaren och dennas syster och som inte skapades enbart för att sälja. Böcker med något uns av författarens röst kvar.

Written by David Bismark

2008-12-01 at 14:12

Förlagsvärlden är fyrfaldig

with one comment

I sju år har jag tillsammans med mina bröder drivit förlaget Recito och i alla år har vi specialiserat oss på att hjälpa författare att ge ut sina böcker under de allra bästa förutsättningar och med minsta möjliga risk. Vad vi har sysslat med till vardags har aldrig verkat spektakulärt men på senare tid verkar det ha blivit en tidstypisk tjänst.

Vi har möjlighet att testa marknaden med en liten upplaga på 100 exemplar vilket innebär att vi kan låta marknaden bestämma huruvida en bok skall finnas eller inte och behöver inte sia om vad marknaden skall tycka om eller diktera vad marknaden skall tycka om. Slående nog är våra succéer i många fall sådant som de större, traditionella förlagen en gång ratat.

I den här bloggen vill jag (kanske mest för min egen skull) försöka reda ut hur förlagsvärlden fungerar, vilka aktörerna är, vad deras egenskaper är och vad framtiden kan skönja för oss alla.

Förlagsvärldens beståndsdelar

Det finns fyra olika förlag (egentligen tre olika förlag och ett företag) med olika förutsättningar, olika utgivning och olika förväntningar från världen:

 1. Det stora, traditionella förlaget
 2. Det mindre, traditionella förlaget
 3. Småupplageförlaget
 4. Print-on-demandföretag

Hur skiljer sig dessa på följande punkter?

 1. Förutsättningar
 2. Anseende
 3. Utgivning
 4. Förväntningar
 5. Organisation
 6. Anspråk
 7. Framtid

Detta vill jag i kommande inlägg försöka utreda.

Written by David Bismark

2008-11-30 at 21:11