David Bismark

David Bismarks blogg om bokbranschen och sociala media

Archive for december 2008

En lättnad om de slipper ansvar och möjlighet att radera

leave a comment »

När jag igår läste en del om hur modereringen av kommentarer centraliseras gick tankarna genast till tekniska lösningar för att motverka de negativa effekterna (närmast att kommentarer som bubblan anser borde få ha publicerats tas bort per automatik eller överkänsliga/rädda/nitiska moderatorer).

Genom en plugin i webläsaren postas kommentarer som läggs på populära publicisters hemsidor (till exempel Expressen där upprördheten är stor) samtidigt till en tredje part som datumstämplar, signerar och sparar denna. När/om kommentaren försvinner används detta som ”bevis”.

Kanske är det dags att kommentarerna inte fälls direkt på artiklarna utan på tredjepartssajter som inte har något intresse i att upprättahålla den image den publicerande websajten har – eller på ett ”lager” som dessa tredjepartstjänster lägger över sagda websajter. Dessa tjänster finns ju, men kanske inte specifikt för detta ändamål. Om publicister (och företag generellt) är livrädda för vad som sägs av besökare i kommentarer på deras websajter kanske det är en lättnad för dem om de inte har något ansvar eller någon möjlighet att radera.

Annons

Written by David Bismark

2008-12-03 at 11:12

Granska andras kommentarer utmärkt affärsidé

with one comment

Deras upplägg är inte helt nytt men Interaktiv Säkerhet har i dagarna kommit på tapeten eftersom flera stora publicister, till exempel Expressen och SvD, valt att lägga ut modereringen av besökarnas kommentarer till företaget.

En alldeles utmärkt affärsidé tycker jag – jag önskar att jag kommit på den först. Sajtägare kan säkerligen spara oerhörda pengar på att outsource:a den här typen av verksamhet (det verkar som att väldigt många varit engagerade). Företaget som säljer modereringstjänsterna har inte bara economy of scale (tydligen ”stordriftsfördel” på svenska) att dra fördel av utan kan, med moderering som huvudsaklig verksamhet, också använda tekniska hjälpmedel för att ytterligare göra jobbet smidigare och billigare.

Huruvida det också blir bättre är svårt att säga. En kommentar på Expressenbloggen jag länkar till ovan skriven av Hasta Manãna skriver att en kommentar tagits bort av skäl som är uppenbara om det är en maskin som granskat den:

försökte skriva ett svar på ett inlägg igår där en katt kramade en hund, att det finns hopp då man ser att djuren kan samsas fast det är int-eraci-al (stavade juh fel…och bindestrecken var inte därdet skulle juh vara intra ras ialla fall)

På SvD-bloggen länkad ovan skriver Martin Jönsson (SvD.se-chef):

Vi kommer att ha en regelbunden dialog med dem om var gränserna går för vad som kan publiceras. Vår generella linje är att vi vill ha en livaktig, men vårdad diskussion, med så många röster som möjligt. Det vi rensar bort är bland annat sådant som kan vara kränkande för berörda personer, obsceniteter, nonsensinlägg och spam.

…men jag tror det är omöjligt. Interaktiv Säkerhet och andra företag som erbjuder den här tjänsten ser som sin affärsidé att åstadkomma en vinst genom att göra arbetet med automatiserade processer. Om människor är involverade kan jag bara se att de är det som allra hastigast. I och med att en enda kommentar som ”slinker igenom” med en tvetydigt innehåll reflekterar dåligt på det modererande företaget finns också ett mycket starkt incentiv att hellre ta bort för mycket än för lite.

Written by David Bismark

2008-12-03 at 00:12

Det stora förlaget

leave a comment »

Vilka egenskaper har ett stort förlag? I mitt tidigare inlägg introducerade jag de tre typerna av förlag och ett företag och nu börjar vi med att, mycket översiktligt, titta på vad ett stort förlag är och hur det beter sig.

1. Förutsättningar

Det stora förlagets förutsättningar är mycket goda – det har ett välkänt namn och en stor företagsapparat där de anställda är väl bevandrade i branschen och del av dennas elit.

2. Anseende

Ett välkänt namn är guld värt. Många böcker köps av inköpare och bibliotekarier enbart på förlagsnamnet.

3. Utgivning

Det stora förlaget ser helt klart på sin utgivning som något som skänks läsarna från ovan. Detta är naturligtvis för att de har de mest välkända författarna och den största spridningen (båda resultat av den egna marknadsföringsmaskinen).

Det stora förlaget ser naturligtvis de egna försäljningssiffrorna som en indikation på att de ger läsarna exakt vad de vill ha. Men till hur stor utsträckning är det så att på grund av det välkända namnet, den stora spridningen och den mäktiga marknadsföringsapparaten blir förlagets utgivning dominerande på marknaden oberoende av kvalitet? I dessa fall är det ju inte så att man uppfyller ett önskemål utan snarare att man dikterar vad som skall läsas.

4. Förväntningar

Det stora förlaget förväntar sig att det inarbetade sättet att fungera skall fortsätta göra det och jag är övertygad att den oförmåga att hantera en ny informationstidsålder som musikbranschen visat också gäller det stora förlaget. När den egna exemplarförsäljningen hotas kommer också de stora förlagen vilja använda tvingande medel (såsom IPRED) för att skydda den istället för att anpassa sig till ett nytt klimat.

5. Organisation

Organisationen i det stora förlaget är massiv och centraliserad, inarbetad, rigid, klickig och elitistisk.

6. Anspråk

Totala: det som inte ges ut av det egna förlaget eller liknande stora förlag är skräp.

7. Framtid

Jag tror att det stora förlaget bör vara oroligt eftersom det så kraftigt förlitar sig på en modell som i flera fall, till exempel med musikindustrin, visat sig vara svår att upprätthålla i det nya informationssamhället. Jag tror att smalare utgivning i mindre upplaga har en framtid och det stora förlagets oförmåga att få lönsamhet i smal utgivning i liten upplaga hoppas jag kommer vara ett problem.

Written by David Bismark

2008-12-02 at 11:12

Publicerat i Förlagsvärlden

Tagged with ,

Skaparforum.se är tillbaka

leave a comment »

Jag imponerades igårkväll över hur fantastiskt enkel de gjort konverteringen från phpBB2 till phpBB3 när jag (äntligen) installerade Skaparforum.se på våra nya maskiner. Nu är sajten uppe för alla som vill diskutera konst och skapande.

Written by David Bismark

2008-12-02 at 10:12

Publicerat i Egen IT

Tagged with

Författarens röst

with one comment

Jag funderar ofta på hur mycket av författarens röst som finns kvar i den bok man köper i bokhandeln. Jag är ett stort fan av Jan Guillou och har läst det mesta han har givit ut.

När jag har hört Guillou föreläsa eller prata om sina böcker (vi hänger ju till exempel båda på Bok- och biblioteksmässan varje år) förstår jag varje gång vad det är han pratar om och vilken poäng han är ute efter. Så tycker jag också att böckerna är: poängerna är tydliga, effekterna har han klurat ut och sedan skrivit precis så som han föreställt sig dem.

Det som kommer ur författaren är sålunda koncept, idéer och inslag och den resulterande boken består just av alla dessa sammanlänkade med oviktigt fogmaterial i en form som utan problem kan vara starkt redigerad, omarbetad och utjämnad. Detta fogmaterial innehåller med andra ord intet av författarens röst.

I Bokhoras intervju med Jan Guillou poängterar han vikten av att skrivandet är inriktat på att få en bred läsekrets.

I komplement till denna breda litteratur bör det finnas smal litteratur och böcker som kommer ut endast i liten upplaga. Böcker som skrivits, redigerats och korrekturlästs av författaren och dennas syster och som inte skapades enbart för att sälja. Böcker med något uns av författarens röst kvar.

Written by David Bismark

2008-12-01 at 14:12